Kontorflytting

Kontorflytting

 

Flytteplan

Å flytte en bedrift krever både kommunikasjon og planlegging. Viktigheten av dette kommer selvsagt an på hvor stor bedriften er og hva som kreves under flytteoppdraget. Mange krever/ønsker å være operative under flyttingen. Derfor er det viktig at den som har ansvaret for flyttingen i bedriften sammen med flyttebyrået planlegger og finner løsningene før flyttedagen. Vi har god erfaring meg forskjellige flytteoppdrag av bedrifter i Ringerike, Hole, Jevnaker og Asker.

 

Pakking

Pakking er alltid et viktig utgangspunkt for hvordan flyttingen vil foregå. Pakker du riktig og bra, kan flyttingen gå enklere og smertefritt, og dermed fortere. Da sparer både vi og du penger. Skal vi pakke eller pakker bedriften selv? Det mest vanlige er at flyttebyrået pakker fellesarealer, som kantine/kjøkken, møterom, arkiver og lignende. Mens de ansatte pakker ned sitt eget kontor. Gjerne da med veiledning fra flyttebyrået. 

 

Montering

Med mange kontorer og fellesarealer følger det som regel med en del montering og demontering. Det kan være skrivebord, tavler, datautstyr osv. Noen ganger skal arkivhyller og reoler med, og dette må som regel demonteres før flytting. Vi ufører også dette i samråd med flytteansvarlig for bedriften. Noen ganger bruker vi håndverkere som har erfaring på slike ting. Er det enklere ting gjør vi dette selv.