Pengeskap/maskiner

Vi påtar oss flytting av pengeskap, brannskap og industrimaskiner.

Vi har meget god erfaring fra flytting av tunge arkivskap, pengeskap og industrimaskiner. 

Ta kontakt idag om du har et utfordrende oppdrag til oss. 

Pengeskap

Pengeskap er blitt litt mindre vanlig og flytte på de siste årene, men våpenskap derimot er det blitt mer av. Vi har spesialtraller som tåler påkjenningen og tyngden av slike skap. Vi har flyttet pengeskap helt opp mot 1000 kg. Da blir til og med traller for lite. Ved bruk av rullerør klarte vi flyttingen fint. 

Maskiner

Vi har flyttet maskiner og utstyr for flere bedrifter. Dette kan være en utfordring da ingen maskiner er like eller særlig bygd for flytting. Vi har flyttet robotmaskiner og industribedrifter ved hjelp av truck, traller og rullerør. I noen sammenhenger i samarbeid med firmaet som har laget maskinene. 
Vi har også et pågående oppdrag for flytting og bærehjelp av installasjoner i bygninger på Ringerike.