Søppel og hageavfall

Søppel og hageavfall

Vi har containere for bortkjøring av søppel. Vi kan ta oss av hele jobben med utbæring og fylling av containeren eller bare levere container slik at dere fyller den selv. Hvis dere skal fylle den selv er det viktig å sortere riktig, ellers kan det påløpe gebyr. Restavfall skal ikke ha el artikler, farlig avfall o.l. – se hjemmesiden til HRA for mer info.

Det er ikke lov å kaste svarte søppelsekker, søppelsekkene skal være gjennomsiktige slik at man kan se innholdet uten å åpne de. Dersom det blir oppdaget svarte søppelsekker i container vil det bli ett gebyr fra HRA for feilsortering.

Søppelavgift og eventuelle gebyrer for feilsortering vil komme i tillegg til transport og containerleie. Merk at der containeren skal plasseres krever god høyde og bredde for lastebil. I tillegg må den ikke stå til hinder for andre. Den kan ikke stå i helling. Det er kundens ansvar at container står på lovlig sted. 

Containere kan også brukes til bortkjøring av hageavfall, vi kan ta oss av hele jobben med luking, kapping, raking og fylling.

 Vi kjører også bort søppel med vanlig flyttebil, der vi sorterer avfallet på sorteringsplass. Det er gjerne når det er mindre mengder, eller vanskelig å sette fra seg container.