Familiebedriften

Ringerike Flyttebyrå & Viserguttkontor har alltid vært en familiebedrift. Olav Gulbrandsen startet firmaet i 1983 i den hensikt og tilby private, næringslivet og offentlige på Ringerike flytte-, transport- og lagerløsninger. I over 30 år har vi vært Ringerikes ledende flyttebyrå. Det er vi stolte av.

Familiebedriften

Olav Gulbrandsen har flytting i blodet. Hans far, Magne Gulbrandsen startet i 1952 opp Hønefoss Bybud og Viserguttkontor. Det var et firma som skulle tilby flytte- og transportløsninger for alle. Han ble dessverre alvorlig syk og måtte selge firmaet før Olav kunne ta over bedriften.  

Både Olav og broren Eivind hadde jobbet i farens bedrift en god stund før han måtte selge. Etter noen år startet Eivind opp eget transportfirma som hadde kjøringer rundt i Europa. På det meste hadde han fire vogntog i drift. 

Olav Gulbrandsen startet i 1983 opp Ringerike Flyttebyrå & Viserguttkontor, etter å ha jobbet en liten stund i et annet flyttebyrå. Mens Eivind for det meste kjørte gods for speditører rundt i Europa, drev Olav flytting hjemme i Hønefoss. Når flyttingen gikk ut av landet og over lengre strekninger samarbeidet de godt om det.

I dag er Olav fortsatt eier og daglig leder, mens hans sønn nå også har begynt å jobbe i bedriften. Magne Schjong Gulbrandsen blir da tredje generasjon som har bestemt seg for å jobbe med flyttefaget. Fra før har hans bestefar, onkel og far jobbet med flytting rundt om i Norge og Europa.  

Ringerike Flyttebyrå har alltid vært en familiebedrift og har som mål å være også det i fremtiden. Alle våre ansatte er riktignok ikke alle i familien – men det er faktisk mange av våre ekstrahjelper som er i familie!

 

I 2013 ble Ringerike Flyttebyrå & Viserguttkontor Olav Gulbrandsen gjort om fra ENK til AS – Ringerike Flyttebyrå & Viserguttkontor AS